EN | TR

WEBİNAR

12 Şubat 2021 Cuma

GIDA İSRAFI VE ÇEVRE WEBİNARI
 
Tarsus Üniversitesinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen “Gıda İsrafı ve Çevre” konulu toplumsal duyarlılık projesi çalışmaları düzenlenen bir webinar ile sona erdi.
Meslek yüksekokulumuzda “Çevre Koruma” dersi alan öğrencilerimiz, bu ders kapsamında bir toplumsal duyarlılık projesi çalışması yürüttüler ve bu kapsamda, farkındalığı arttırmak için tüm meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler. İlk çalışma, gıda israfına ve bunun çevreye, topluma ve ekonomiye etkilerine dikkatleri çeken bir anket uygulanarak geniş bir katılım sağlandı. Daha sonra, düzenlenen webinarda gıda israfının nasıl ve nerelerde meydana geldiği, bu israfın çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarının neler olduğu ve alınması gereken önlemlerin neler olduğu ele alındı. Sunumları Öğr. Gör. Kuddis Büyükakıllı moderatörlüğünde, yüksekokulumuz öğrencilerinden Seda Özdemir, Fulya Alkaya, Zeynep Ataş ve Gökçe Avcıoğlu gerçekleştirdi.

Webinar kaydına ulaşmak
tıklayınız.