EN | TR

Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Ülkemiz endüstrisinin en dinamik sanayi dallarından birisi olan tekstil sektörü aynı zamanda en fazla istihdam sağlayan bir çalışma alanıdır. İşletmelerimizde ve eğitim kurumlarımızda uzun yıllara dayanan bir bilgi ve deneyim birikimi vardır. Bu birikim sonucu kaliteli bir üretim ve ihracat potansiyeli oluşan sektörümüzde bizler de bölüm olarak iddialı bir konum sergilemekteyiz. Gücümüzü uzun yıllara dayanan sanayi ve eğitim tecrübelerine sahip olmaktan alıyoruz. Çünkü sanayinin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz ve buna uygun olarak uygulamaya dayalı öğrenci odaklı bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları teorik ve pratik eğitimin yanında, sanayi ile işbirliği halinde çeşitli projelerde çalışarak yetkinliklerini daha da arttırmaktadır.
Günümüzde çalışanların artık sadece meslekleri ile ilgili yetkinlikleri ve becerileri değil, sosyal konulara olan duyarlılıkları ve kültürel birikimleri de iş bulmakta bir faktör haline gelmiştir. Bizler de bu gelişmeye uygun olarak öğrencilerimize çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer alma olanakları sunmaktayız. Öğrencilerimizden her yarıyılda bir sosyal sorumluluk projesine katılmaları istenmekte ve bu etkinliklere çok istekli bir şekilde katılmaktadırlar. Bunların yanında üniversitemizde bulunan çeşitli öğrenci toplulukları vasıtası ile pek çok kültürel etkinlik içerisinde de yer alabilmektedirler.
Bu sayede mezunlarımız hem mesleklerinde donanımlı bir şekilde ve hem de toplumsal duyarlığı ve kültürel derinliği olan genç insanlar olarak iş hayatına atılmaktadırlar. Tüm eski mezunlarımıza ve bundan sonra mezun olacak mevcut aday öğrencilerimize yaşamlarında başarılar diliyor, gereksinim duyduklarında hem mesleki yaşamlarında ve hem de sosyal hayatlarında her an yanlarında olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.
  Öğr. Gör. Cenap ÖZGÜN
     Bölüm Başkanı