EN | TR

Program Eğitim Amaçları

  • Tekstil işletmelerinde kullanılan temel teknolojileri üretimde başarı ile uygulayabilir, ürünlerin kalite kontrol işlemlerini yapabilir ve yaptırabilir, deney sonuçlarını yorumlayabilir ve gerekli düzeltme faaliyetlerini önerebilecek düzeyde bir yetkinlik ile endüstriyel faaliyetlerde yer alabilir.
  • İş organizasyonu ve planlaması yapabilir, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasında ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde görev alabilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.