EN | TR

Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Tekstil Teknolojisi Programı, İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim ile Güçlendirilmesi Projesi (İKMEP) tarafından geliştirilmiş bir üst çerçevedir. Bölümümüzde bu çerçeve içerisinde bulunan Tekstil Test Teknolojisi alt alanı eğitimi verilmektedir. Bu program ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. Program geliştirme sürecinde; iş piyasasında meslek analizi yapılmış, meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş, yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş, İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır.
 
Programın Hedefi
Ülkemizde ekonomimizin gelişmesi için katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi gerektiği bilinmektedir. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilebilmesi için markalaşmanın gereği üzerinde sürekli olarak durulmaktadır. Marka yaratmanın en temel gereği de kaliteli ürünler üretilmesidir. Programın hedefi, yüksek niteliklere sahip olan tekstil kalite kontrol elemanlarının yetiştirilmesidir.

Programa Kabul Şartları
Öğrencilerin Tekstil Teknolojisi Programına yerleşebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ndan, o yıl için belirlenen baraj puanının üzerinde bir puan alması gerekir. Barajı geçen öğrenciler başarı sıralamasına göre tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Mezuniyet Şartları
Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamasıveen az 2.0/4.00ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ortalama yeterlik derecesi % 60’dır.  Ayrıca öğrencilerin 40 günlük mesleki stajından % 65 puan alması gerekir. Mezun olan öğrenciye Tekstil Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler diploma ekinde belirtilir. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri gösteren bir belge verilir.

İstihdam İmkânları
Programda kazandırılan mesleki yeterlikler ve kişisel gelişim eğitimleri, iş hayatında kariyer geliştirmede geniş olanaklar sağlar. Tekstil sektörünün tüm alanlarında çalışma olanağı vardır. İplik, dokuma, örme ve terbiye işletmelerinde kalite kontrol teknikeri olarak çalışabilir. 

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
Öğrenciler dikey geçiş sınavı ile Tekstil Mühendisliği veTekstil Teknolojisi ve Tekstil Terbiye Öğretmenliği lisans programlarına yerleştirilebilir. Ayrıca sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültelerinin işletme ve iktisat lisans programlarına kayıt olabilir.