EN | TR

Program Çıktıları

 
 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Matematik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.
 • Tekstil ürünlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi ve gözle kalite kontrol işlemlerini yapabilme becerisi.
 • Tekstil üretiminde kullanılan temel teknolojiler hakkında bilgi ve üretim sırasında meydana gelen problemleri çözebilme becerisi.
 • Tekstil ürünlerine ait üretim yöntemleri hakkında bilgi, ilgili makineleri kullanabilme, üretim ve maliyet hesaplamaları yapabilme becerisi.
 • Tekstil ürünleri geliştirme ve tasarım çalışmalarında yer alabilme becerisi.
 • Tekstil endüstrisinde kullanılan kalite kontrol testlerini yapabilme, sonuçlarını yorumlayabilme ve gerekli iyileştirme faaliyetlerini önerebilme becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.